Home » ტრეილერები » Despicable Me – საზიზღარი მე

Despicable Me – საზიზღარი მე


7 ოქტომბრიდან თბილისის კინოთეატრებში 2010 წლის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ანიმაციური ფილმი გავა. ჩვენი გუნდი იწყებს ამ ფილმზე მუშაობს, მიმოხილვამდე ნახეთ ანიმაციის ტრეილერები. უახლოეს მომავალში ქართულ ტრეილერსაც შემოგთავაზებთ!

308

Comments

 1. hello!This was a really impressive theme!
  I come from itlay, I was fortunate to look for your theme in google
  Also I learn much in your blog really thank your very much i will come every day

 2. gtkesh says:

  ძალიან მაგარიააა : )

 3. Rain_Boy Rain_Boy says:

  ნამდვილად : )

 4. [...] Despicable Me – საზიზღარი მე [...]

 5. troy says:

  .

  ñïàñèáî!!

 6. Walter says:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ.